Plug-in moduly programu OPC Router - Typ licence - jednorázová (Perpetual)

OPC Router je software program, díky kterému si sami propojíte data nejrůznějších průmyslových zařízení a IT/OT systémů mezi sebou. To vše rychle, automatizovaně a bez znalostí programování. Navíc veškeré toky dat vidíte v přehledné vizualizaci.  

Sbírejte data, propojte systémy, provádějte výpočty, porovnávejte hodnoty a výsledky zapisujte do databází. To vše můžete dělat s OPC Routerem pro PLC systémy, OPC servery, tiskárny, RFID čtečky, e-maily, Excel tabulky, databáze, cloud systémy, MQTT brokery, ERP systémy SAP R3, SAP HANA apod. Pro instalaci na jeden počítač potřebujete základní modul a jeden nebo více plug-in modulů

OPC UA / DA Client Plug-in pro OPC Router

OPC UA / DA Client Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-OPCCLI-SUB-PROD
12 090 Kč bez DPH
14 628,90 Kč s DPH
Plug-in umožní vyčítání dat z OPC UA/DA serverů a také zapisování dat zpět do OPC UA/DA serverů. Funguje jako dodatečný modul k softwaru…
OPC UA Server Plug-in

OPC UA Server Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-OPCSER-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in umožňuje nabízet proměnné OPC Routeru dalším OPC UA klientům pomocí standardu OPC UA. Funguje jako dodatečný modul k softwaru OPC…
SQL Server DB Plug-in

SQL Server DB Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-MSSQLS-SUB-PROD
12 090 Kč bez DPH
14 628,90 Kč s DPH
Plug-in slouží k ukládání dat do Microsoft SQL databáze a vyčítání dat z MS SQL databáze. Funguje jako dodatečný modul k softwaru OPC…
ODBC DB Plug-in

ODBC DB Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-DBODBC-SUB-PROD
12 090 Kč bez DPH
14 628,90 Kč s DPH
Plug-in propojuje OPC Router s databázemi, které podporují ovladač ODBC. Funguje jako dodatečný modul k softwaru OPC Router.
PostgreSQL plug-in pro OPC Router

PostgreSQL plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-PGSQL0-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in k softwaru OPC Router dokáže odesílat velká množství dat do PostgreSQL databáze a v kombinaci s dalšími plug-iny je poskytovat…
SAP Plug-in

SAP R3 Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-SAP000-SUB-PROD
61 620 Kč bez DPH
74 560,20 Kč s DPH
Plug-in propojí ERP systém SAP R3 s nejrůznějšími IT a OT systémy. Podporuje rozhraní RFC, BAPI a IDoc. Funguje jako Plug-in modul k…
SAP HANA DB Plug-in

SAP HANA DB Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-SAPHAN-SUB-PROD
22 880 Kč bez DPH
27 684,80 Kč s DPH
Plug-in umožňuje přistupovat na databázi HANA a provádět operace s daty. Do databáze můžete zapisovat, měnit data, vyčítat z ní data, nebo…
MQTT Plug-in

MQTT Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-MQTT00-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in dokáže přijímat a posílat data například z/do platforem IoT nebo Cloudu a dalších systémů a zařízení podporujících protokol MQTT.…
RESTful Plug-in

RESTful Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-REST00-SUB-PROD
12 090 Kč bez DPH
14 628,90 Kč s DPH
Plug-in umožní komunikovat se systémy pomocí rozhraní REST. Funguje jako dodatečný modul k softwaru OPC Router.
DB Suite

DB Suite Plug-iny pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-DBSUIT-SUB-PROD
26 130 Kč bez DPH
31 617,30 Kč s DPH
Výhodný balíček databázových plug-inů pro OPC Router. Obsahem balíčku jsou tato komunikační rozhraní – MS SQL Server, Oracle, MySQL,…
Excel Plug-in

Excel Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-EXCEL0-SUB-PROD
12 090 Kč bez DPH
14 628,90 Kč s DPH
Plug-in umožní čtení z dokumentů ve formátu Microsoft Excel a zápis do nich. Funguje jako dodatečný modul k softwaru OPC Router. Data lze…
Email Plug-in

E-mail Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-EMAIL0-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in zasílá e-mailové alerty a notifikace pomocí standardu SMTP. Funguje jako dodatečný modul k softwaru OPC Router. Pomocí dalších plug…
Kafka Plug-in

Kafka Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-KAFKA0-SUB-PROD
22 880 Kč bez DPH
27 684,80 Kč s DPH
Plug-in poskytne možnost provozovat oboustrannou komunikaci (consumer/producer) se softwarem Apache Kafka. Funguje jako dodatečný modul k…
RFID-AutoID (OPC UA) Plug-in

RFID-AutoID (OPC UA) Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-RFID00-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in umožňuje připojení AutoID OPC UA kompatibilních RFID čteček k různým OT a IT systémům. Funguje jako dodatečný modul k softwaru OPC…
Domino tiskárny Plug-in pro OPC Router

Domino tiskárny Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-DOMINO-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in umožňuje připojit tiskárny Domino k OPC Routeru a propojit je tak s ostatními IT i OT systémy. Funguje jako dodatečný modul k…
Network File Access Plug-in

Soubory na síti Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-NFACC-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in pro přístup k souborům na síti umožní číst data ze souborů, zapisovat data do souborů, přesouvat a mazat soubory. Má předpřipravené…
Sparkplug Plug-in

MQTT Sparkplug Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-SPRKPL-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in dodá OPC Routeru funkcionalitu MQTT Klienta s podporou protokolu MQTT Sparkplug. OPC Router se tak napojí na data z MQTT Brokeru…
Heidenhain Plug-in

Heidenhain CNC Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-HEIDEN-SUB-PROD
35 100 Kč bez DPH
42 471 Kč s DPH
Plug-in umožní obousměrnou komunikaci s Heidenhain CNC a datovou výměnu s ostatními systémy, které lze k OPC Routeru napojit. Funguje jako…
Euromap 77 Plug-in

Euromap 77 Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-EURO77-SUB-PROD
52 780 Kč bez DPH
63 863,80 Kč s DPH
Plug-in umožňuje vyměňovat data se vstřikovacími lisy a ostatními OT i IT systémy. Funguje jako dodatečný modul k softwaru OPC Router.
Telegram Messenger Plug-in

Telegram Messenger Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-TELGRA-SUB-PROD
11 700 Kč bez DPH
14 157 Kč s DPH
Plug-in umožňí vytvořit vzdálený notifikační systém s možností oboustranného zápisu v iOS/Android aplikaci Telegram. Funguje jako dodatečný…
InfluxDB Plug-in

InfluxDB Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-INFLUX-SUB-PROD
12 090 Kč bez DPH
14 628,90 Kč s DPH
Plug-in dokáže odesílat velká množství dat do Influx databáze a zpřístupnit je tak dalším BigData a analytickým aplikacím. Funguje jako…
OPC UA Pub/Sub Plug-in

OPC UA Pub/Sub Plug-in pro OPC Router

Skladem
Kód: OPCR-PUBSUB-SUB-PROD
12 090 Kč bez DPH
14 628,90 Kč s DPH
Díky Plug-in modulu OPC UA Pub/Sub nabízí OPC Router nový typ komunikace pro data OPC UA. Komunikace Pub/Sub funguje na principu Publish…
Extension Module

Extension Module

Skladem
Kód: OPCR-EXTSUI-SUB-PROD
22 880 Kč bez DPH
27 684,80 Kč s DPH
OPC Router modul umožňující vývoj vlastních Plug-in modulů do OPC routeru.
Propojte si sami stroje s IT systémy

Propojte si sami stroje s IT systémy

Program OPC Router komunikuje se všemi OPC servery přes protokol OPC DA nebo OPC UA. Tím pádem je OPC Router schopen číst i zapisovat data se všemi PLC na trhu. A to jsme zatím použili jen jeden OPC klient plug-in modul. Co vše si můžete sami propojit pomocí dalších plug-in modulů? Přečtěte si náš článek.


Novinky v datovém hubu OPC Router 5.1

Novinky v datovém hubu OPC Router 5.1

Nová verze programu OPC Router 5.1 byla uvolněna v prosinci 2023 a přináší několik velkých změn. Největší změnu prodělalo uživatelské prostředí nasazením webového rozhraní, což přináší uživateli větší komfort při práci s programem a možnost pracovat v prostředí Linux, macOS aj. Dále tu máme nové možnosti tvorby uživatelských účtů, vylepšení optimalizace výkonu aplikace a spousty dalších zlepšení.  


Jak pomocí OPC Routeru propojit data OT a IT systémů mezi sebou

Jak pomocí OPC Routeru propojit data OT a IT systémů mezi sebou

OPC Router je softwarový program, pomocí kterého vzájemně propojíte různé OT a IT systémy. To vše rychle, automatizovaně a bez znalosti programování. Všechny datové toky navíc vidíte v přehledné vizualizaci. Sami si můžete propojit například řídicí systémy PLC, servery OPC, tiskárny, čtečky RFID, cloud systémy, e-mail, databáze, SAP R3 i SAP HANA atd.