ACCON-EasyLog pro sběr a ukládání dat z PLC a LOGO!

ACCON-EasyLog pro sběr a ukládání dat z PLC a LOGO!


ACCON-EasyLog pro čtení dat z PLC SIMATIC S7 / LOGO! 0BA7/8 / SIGMATEK a jejich ukládání do CSV souboru / Arburg systému ALS / databáze SQL, řízené časovačem nebo spouštěné událostmi. ACCON-EasyLog dodáváme formou softwarové licence na USB. Více

Výrobce: Delta Logic Kód: Accon-easylog

Nakupte ještě za 6 000 Kč a dopravu máte ZDARMA!
0 Kč6000 Kč

ACCON-EasyLog pro čtení dat z PLC SIMATIC S7 / LOGO! 0BA7/8 / SIGMATEK a jejich ukládání do CSV souboru / Arburg systému ALS / databáze SQL, řízené časovačem nebo spouštěné událostmi. ACCON-EasyLog dodáváme formou softwarové licence na USB. Více

Výrobce: Delta Logic Kód: Accon-easylog

Přednosti produktu

 • Podpora Siemens TIA Portal V12 až 18
 • podpora hlavních databází SQL: MS SQL, MySQL, PostgreSQL a Oracle Database,
 • podpora nejnovějších verzí firmwaru PLC řady PLC S7-1500 (FW 2.6),
 • podpora softwarových řadičů S7-CPU 1507S a S7-CPU 1505S,
 • podpora simulace PLC SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0,
 • podpora projektů více uživatelů portálu TIA (V14, V15 a V15.1),
 • u souborů CSV lze rok uložit s kalendářním týdnem,
 • úložiště je možné jako soubor CSV bez značky Byte Order Mark a jako textový soubor ASCII,
 • ukládání dat do paměti RAM lze volitelně zakázat; to umožňuje přímou zpětnou vazbu v případě poruchy,
 • chráněná operace: "/ prevent_config_changes" lze použít k deaktivaci položek nabídky, které umožňují změnu konfigurace,
 • podpora Windows 2008 R2, 7, 8.1, 10, 11, 2012 R2, Windows Server 2016 a 2022
 • podpora Siemens S5 výstupní formát s pohyblivou řádovou čárkou S5-KG.

ACCON-EasyLog se skládá z několika modulů, viz následující tabulka

Pro správnou funkci jsou nutné pořídit základní modul + vstupní modul (nejméně jedna libovolná varianta) + výstupní modul (nejméně jedna libovolná varianta). Navíc je možné si vybrat další rozšiřující moduly, které již nejsou povinné.

Např. základní sestava pro objednávku je kombinace:

Základní modul

+
Vstupní modul pro přístup k zařízením S7 a LOGO! 0BA7
+
Výstupní modul pro záznam do CSV souboru
=
objednací kódy 130001WUX + 130031WXX + 130061WXX.

Objednací kombinace – ACCON-EasyLog
  * Základní modul Rozšíření licence * Vstupní modul * Výstupní modul Grafický modul Cena
(bez DPH)
Typ licence        
Základní modul (až 32 PLC, 256 tagů pro 1 PLC) 130001WUX  310 €
Možnosti rozšíření licence
Rozšíření na 1024 tagů na PLC 130011WXX 310 €
Rozšíření na 4096 tagů na PLC 130012WXX 620 €
Rozšíření na 64 podporovaných PLC 130021WXX 310 €
Rozšíření na 128 podporovaných PLC 130022WXX 620 €
Vstupní modul
Přístup k zařízením S7 a LOGO! 0BA7 130031WXX 100 €
Přístup k zařízením S7-1200/1500 přes TIA Portal 130032WXX 300 €
Přístup k zařízením SIGMATEK 130033WXX 100 €
Výstupní modul
Záznam do CSV souboru 130061WXX 100 €
Záznam do Arburg systému ALS 130063WXX 200 €
Záznam do databáze SQL 130064WXX 200 €
Grafický modul
Grafické zobrazení aktuálních a historických hodnot 130091WXX  100 €

* Označené moduly jsou nezbytné minimum pro správnou funkcionalitu ACCON EasyLog.

Prosíme, pokud chcete zakoupit jednotlivé moduly pro rozšíření funkcionality již dříve zakoupeného ACCON EasyLog, uvádějte v objednávce číslo licence základního modulu, který již máte.

Support & Maintenance

Zakoupením licence ACCON-EasyLog automaticky získáváte nárok na technickou podporu a možnost aktualizovat na nejnovější vydanou verzi programu, a to po dobu 3 měsíců od zakoupení.

Poté můžete Support & Maintenance dokoupit na další rok, buď ihned po uplynutí 3 měsíců, nebo ve chvíli, kdy chcete software aktualizovat nebo využít technickou podporu. V takovém případě nás kontaktujte, připravíme vám nabídku. Cena služby Support & Maintenance se odvíjí od vámi zakoupených modulů.

Rychlý a jednoduchý záznam dat

ACCON-EasyLog navazuje na svého předchůdce ACCON-S7-EasyLog a navíc přináší řadu nových vlastností a moderní design. ACCON-EasyLog je ideální pro rychlé a jednoduché čtení a ukládání dat z PLC, řízené časovačem nebo spouštěné událostmi.

Významnou novinkou je možnost připojit pomocí ACCON-EasyLog vaše stávající nebo nové stroje se systémem řízení Arburg (ALS) pro vizualizaci a archivaci procesních dat. Tímto přizpůsobením reagujeme na požadavky trhu a dáváme jej k dispozici za standardní cenu.

Jako vícejazyčný software ACCON-EasyLog nabízí uživatelské rozhraní v německém nebo anglickém jazyce.

Ideální oblasti použití

ACCON-EasyLog umožňuje (povinnou) archivaci procesních dat pro zajištění kvality a kontroly kvality.

Rozmanitý rozsah použití

Záznam a protokolování široké škály dat a formátů, např. záznam prostojů strojů pro dokumentaci nebo záznam provozní historie, záznam teploty chlazených skladišť nebo hladiny plnění v zásobnících nebo nádržích.

Různorodý záznam dat

Data jsou ukládána do CSV souboru, ve kterém je lze dále prohlížet a zpracovávat například v MS Excel. Navíc mohou být data odeslána přes TCP/IP do řídicího systému Arburg pro archivaci. Aktuálně čtená procesní data se zobrazují přímo v programu ACCON-EasyLog. Podporovány jsou všechny běžné komunikační kanály k PLC S7-200, S7-1200, S7-300 S7-400, S7-1500 a LOGO! 0BA7. S PLC SIGMATEK lze komunikovat pouze pomocí protokolu TCP/IP.

ACCON-AGLink podporuje S7-1200/1500 s optimalizovanými bloky a umožňuje import symbolů přímo z TIA Portal verze 11, 12, 13, 14 a 15.  

Vlastnosti ACCON-EasyLog

  • Snadno použitelný software,
  • protokolování široké škály dat a formátů,
  • zobrazení aktuálních a historických hodnot,
  • zobrazuje data jako sloupcový graf (aktuální hodnoty) a čárový nebo plošný graf (historické hodnoty),
  • ukládání dat ve formátu CSV,
  • odesílání dat do řídicího systému Arburg,
  • ukládání dat do databáze Microsoft SQL,
  • ukládání dat do databáze MySQL,
  • ukládání dat do databáze Oracle,
  • ukládání dat do databáze PostgreSQL,
  • ukládání dat do vyrovnávací paměti, pokud zápis není možný,
  • volné zpracování a interpretace např. v Excelu,
  • je možné časově řízené protokolování,
  • je možné protokolování řízené událostmi,
  • je možné přihlásit se k překročení prahových hodnot (minimální a maximální monitorování),
  • archivace při výskytu nebo zmizení událostí (spuštěna hrana),
  • archivace během přítomnosti událostí (spouštění brány),
  • názvy souborů, cest a tabulek mohou obsahovat skutečné hodnoty z PLC,
  • názvy souborů, cest a tabulek mohou obsahovat systémové proměnné (datum, čas...),
  • tabulky přiřazení (nahraďte hodnoty textem, tj. pro zprávy),
  • zobrazuje archivaci pohotovostního režimu v PLC prostřednictvím bitů života (pouze S7),
  • synchronizace času s PLC je možná (v S7-200, S7-300 a S7-400),
  • potvrzení do PLC možné po přihlášení,
  • podporuje PLC S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, LOGO! 0BA7 a LOGO! 0BA8 přes MPI, PROFIBUS, PPI a TCP/IP,
  • podporuje S7-1200 a S7-1500 se symbolickým přístupem prostřednictvím importu projektu TCP/IP a TIA,
  • import symbolu pro S7-300 a S7-400 z projektu TIA Portal,
  • podporuje řadiče SIGMATEK přes TCP/IP,
  • současně může být aktivních několik konfigurací,
  • lze použít virtuální proměnné (konstantní hodnoty, dodatečně zpracované proměnné),
  • dostupné speciální úpravy za rozumnou cenu,
  • podpora Siemens TIA Portal V15 SP1: Formát projektu TIA * .ap15_1 (modul TIA),
  • podpora hlavních databází SQL: MS SQL, MySQL, PostgreSQL a Oracle Database,
  • u souborů CSV lze rok uložit s kalendářním týdnem,
  • úložiště je možné jako soubor CSV bez značky Byte Order Mark a jako textový soubor ASCII,
  • ukládání dat do paměti RAM lze volitelně zakázat; to umožňuje přímou zpětnou vazbu v případě poruchy,
  • chráněná operace: "/ prevent_config_changes" lze použít k deaktivaci položek nabídky, které umožňují změnu konfigurace,
  • podpora pro Windows Server 2016,
  • podpora Siemens S5 výstupní formát s pohyblivou řádovou čárkou S5-KG,
  • implementován ACCON-AGLink.Supported Operating Systems Windows 2008 R2, 7, 8.1, 10, 11, 2012 R2, Windows Server 2016 and 2022
Hardware requirements At least Pentium III 1.200 MHz, 1 GB RAM, 70 MB free hard disk space for software and sufficient hard disk space for log files
Supported PLCs S7-200, S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, S7-400H (S7-300/400 compatible PLCs, e.g. Vipa, Saia, Berthel), LOGO! 0BA7, LOGO! 0BA8, SIGMATEK through TCP/IP
Max. number of supported PLCs 32, expandable to 128
Max. number of variables for each PLC 256, expandable to 1024 or 4096

Supported communication channels

PLC interface PC interface
TCP/IP USB RS-232 Siemens CP
S7-300/400/400H via MPI ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-S7
ACCON-NetLink-USB compact
ACCON-MPI-Adapter USB
PC-Adapter
ACCON-MPI-Adapter
*
S7-300/400/400H via PROFIBUS ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-S7
ACCON-NetLink-USB compact PC-Adapter
ACCON-MPI/PROFIBUS Modem
*
S7-300/400/400H via TCP/IP (PN/IE) * - - *
S7-300/400/400H Modem - - ACCON-MPI/PROFIBUS Modem -
S7-1200/1500
via TCP/IP (PN/IE)
* - - -
S7-200
via PPI
ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-S7
ACCON-NetLink-USB compact PPI-Kabel
(via S7-PC/CP)
*
S7-200
via PROFIBUS
ACCON-NetLink-PRO compact
ACCON-NetLink-S7
ACCON-NetLink-USB compact - *
S7-200
via TCP/IP
* - - *
LOGO! 0BA7,
LOGO! 0BA8
* - - -
SIGMATEK via TCP/IP * - - -

+ Possible without adapter
 - Not possible

Available modules

 Basic module ACCON-EasyLog basic module
 INput modules Module IN S7 classic for ACCON-EasyLog
Module IN S7 Sigmatek for ACCON-EasyLog
Module IN S7 TIA for ACCON-EasyLog
 OUTput modules Module OUT CSV for ACCON-EasyLog
Module OUT Graphic for ACCON-EasyLog
Module OUT ALS for ACCON-EasyLog
Module OUT SQL for ACCON-EasyLog
 Extensions Module ACCON-EasyLog Cfg 64
Module ACCON-EasyLog Cfg 128
Module ACCON-EasyLog Var 1k
Module ACCON-EasyLog Var 4k