OPC Router propojuje OPC data s OT a IT systémy

OPC Router je software program, díky kterému si sami propojíte data nejrůznějších průmyslových zařízení a IT/OT systémů mezi sebou. To vše rychle, automatizovaně a bez znalostí programování. Navíc veškeré toky dat vidíte v přehledné vizualizaci.  

Sbírejte data, propojte systémy, provádějte výpočty, porovnávejte hodnoty a výsledky zapisujte do databází. To vše můžete dělat s OPC Routerem pro PLC systémy, OPC servery, tiskárny, RFID čtečky, e-maily, Excel tabulky, databáze, cloud systémy, MQTT brokery, ERP systémy SAP R3, SAP HANA apod. Pro instalaci na jeden počítač potřebujete základní modul a jeden nebo více plug-in modulů. 

...
Propojte si sami stroje s IT systémy

Propojte si sami stroje s IT systémy

Program OPC Router komunikuje se všemi OPC servery přes protokol OPC DA nebo OPC UA. Tím pádem je OPC Router schopen číst i zapisovat data se všemi PLC na trhu. A to jsme zatím použili jen jeden OPC klient plug-in modul. Co vše si můžete sami propojit pomocí dalších plug-in modulů? Přečtěte si náš článek.


Novinky v datovém hubu OPC Router 5.1

Novinky v datovém hubu OPC Router 5.1

Nová verze programu OPC Router 5.1 byla uvolněna v prosinci 2023 a přináší několik velkých změn. Největší změnu prodělalo uživatelské prostředí nasazením webového rozhraní, což přináší uživateli větší komfort při práci s programem a možnost pracovat v prostředí Linux, macOS aj. Dále tu máme nové možnosti tvorby uživatelských účtů, vylepšení optimalizace výkonu aplikace a spousty dalších zlepšení.  


Jak pomocí OPC Routeru propojit data OT a IT systémů mezi sebou

Jak pomocí OPC Routeru propojit data OT a IT systémů mezi sebou

OPC Router je softwarový program, pomocí kterého vzájemně propojíte různé OT a IT systémy. To vše rychle, automatizovaně a bez znalosti programování. Všechny datové toky navíc vidíte v přehledné vizualizaci. Sami si můžete propojit například řídicí systémy PLC, servery OPC, tiskárny, čtečky RFID, cloud systémy, e-mail, databáze, SAP R3 i SAP HANA atd. 


Jak tvořit Email alarmy nad OPC UA přes OPC Router

Jak tvořit Email alarmy nad OPC UA přes OPC Router

Video návod konfigurace programu OPC Router, kde vyčítáme OPC UA data z OPC Serveru KEPServerEX, v programu OPC Router nastavíme hraniční stavy těchto hodnot a při jejich překročení odešle OPC Router email upozornění na definované email adresy.


Jak propojit dva OPC UA Servery přes OPC Router

Jak propojit dva OPC UA Servery přes OPC Router

Video návod konfigurace programu OPC Router, kde navzájem propojíme data mezi dvěma OPC UA Servery. Jedním OPC UA Serverem je program OPC Server KEPServerEX a druhým OPC UA Serverem je průmyslový router Ewon Flexy 205.

Další