Obchodní podmínky | FOXON s.r.o.

Objednávka faxem: Objednávku prosím zašlete na fax číslo (+420) 484 845 556
Objednávka e-mailem: Objednávku prosím zašlete na e-mail: foxon@foxon.cz
Objednávka v e-shopu: Každý návštěvník našeho obchodu má možnost zakoupit zboží online. Pro odeslání on-line objednávky je nutné se v našem internetovém obchodu zaregistrovat, možno na začátku nebo v průběhu objednávky.

Objednávka

Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu a vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem nebo faxem. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Způsob placení

Zaplacení objednaného zboží je v případě prvního nákupu nového zákazníka možné na proforma fakturu, případně na fakturu (dle dohody). Pro další nákupy je možné dodávat zboží na fakturu nebo na dobírku, záleží na platební morálce nebo dohodě. Po objednání zboží v našem obchodě obdržíte e-mail se všemi údaji pro uskutečnění platby (proforma faktura). Zboží je obvykle vyexpedováno do 2–10 dnů od okamžiku připsání částky na náš bankovní účet. Fakturu za objednávku zasíláme spolu se zásilkou na adresu doručení.

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Vrácení zboží do 14 dnů

Dle zákona č. 367/2000 má kupující právo zboží vrátit do 14 dnů od doručení. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Zboží musí být v původním obale, nepoužité, se všemi náležitými doklady (záruční list, návod na použití, kopie faktury). Jakmile nám bude zboží doručeno, překontrolujeme jeho stav, poté vám budou vráceny peníze ve lhůtě 15 dnů.
Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy. 

V případě požadavku na vrácení zboží nás kontaktujte a individuálně dohodneme způsob vrácení zboží:

  • zboží zasílané poštou můžete poslat zpět – doporučujeme poslat jako Obchodní balík České pošty nebo DPD, neposílejte však na dobírku.

Upozornění: Poplatek za změnu fakturačních údajů na již vystavených dokladech činí 200 Kč (vč. DPH).

Ochrana údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát přijímat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty. 

Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Případné spory mezi FOXON s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak FOXON s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na FOXON s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Závěrečné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností FOXON s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.foxon.cz.

 

Provozovatel internetového obchodu FOXON s.r.o. 

FOXON s.r.o.
Česká 615/25
463 12 Liberec
Česká republika

Tel: +420 484 845 555
Fax: +420 484 845 556

IČ: 27358917
DIČ: CZ27358917

Číslo účtu: 993001349/0800
Česká spořitelna a.s., Liberec