Filtrovat produkty

Filtr produktu
Zobrazit kategorie Skrýt kategorie

Vyberte si kategorii

Zásady zpracování osobních údajů

(Privacy Policy)

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FOXON s.r.o., IČ 27358917 se sídlem Polní 367, Liberec 12, 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25820 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Česká 615/25, Liberec 25 – Vesec, 463 12
  email: foxon@foxon.cz
  telefon: (+420) 4888 588 746
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvyVyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulářOsobní údaje klientů (kontaktní údaje)E-mailová komunikace, kontaktní formulář, telesalesSubdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájemPoskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)Kontaktní údaje klientůInformace z objednávek, kontaktního formulář, telesalesMailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé, webové stránky
SouhlasMarketing a propagace webuE-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátoryFormulář pro newsletterWebhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
SouhlasCílená reklama (retargeting)Po dobu max. 38 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webuZobrazení určitých stránek na webuReklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook, Youtube)
SouhlasZískání demografických přehledů ve statistikách návštěvnostiCookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerentyGoogle Analytics

V.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1.1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  1.2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováníme-shopu,
  1.3. zajišťující marketingové služby.
  1.4. se všemi příjemci osobních údajů má správce uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu
GoogleUSAnalýza chování na webu, online reklama v síti AdWords a Google Analytics
Seznam.czCZOnline reklama v síti Sklik
MicrosoftUSCRM system
PrestashopUSPlatforma pro vedení webových stránek
JoomlaUSPlatforma pro vedení webových stránek
MailChimpUSE-mail marketing
BookeoAUSRezervace školení a akcí
LinkedinUSOnline marketing
FacebookUSOnline marketing
TwitterUSOnline marketing
Česká poštaCZExpedice objednávek
GeisCZExpedice objednávek
PPLCZExpedice objednávek
PayPalUSOnline platba Paypal

VII.
Cookies

 1. Při návštěvě našich webových stránek správce zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek zákazníky.
 2. Pokud si zákazník nepřeje soubory cookies přijímat, může v nastaveních internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku počítače vymazat, zablokovat příjem a může také nastavit, aby byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.

VIII.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IX.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

XII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.