Filtrovat produkty

Filtr produktu
Zobrazit kategorie Skrýt kategorie

Ewon Flexy 205

II. generace průmyslového routeru pro vzdálené připojení, sběr, archivaci a vizualizaci PLC dat přes internet a unikátní VPN Ewon cloud službu Talk2M. K internetu může být Ewon Flexy 205 připojen přes pevný WAN internet, WiFi síť, 3G nebo 4G (LTE) síť. Do dvou zásuvných modulů je možno doobjednat rozšiřující komunikační FLEXY karty.

Objednací kód
Flexy20500_00MA

Cena bez DPH:18 876 Kč

Cena s DPH:22 839,96 Kč

Dostupnost: Skladem v Liberci

Informace o produktu

Ewon Flexy 205 navazuje na předchozí řadu Flexy 201/202/203 a díky vylepšeným vlastnostem a vestavěným PLC ovladačům představuje klíčový průmyslový M2M router a IoT data bránu se všestranným použitím. Navíc disponuje dvěma sloty pro instalaci Flexy karet, které jeho vlastnosti ještě více rozšíří.

FOXON – JAK SBÍRAT DATA ZE STROJŮ? JAK PŘIPOJIT PLC PROGRAMÁTORA VZDÁLENĚ DO ZÁVODU? VÝROBCI STROJŮ, MĚJTE SVÁ ZAŘÍZENÍ POD DOHLEDEM 24/7.

Jak funguje router Ewon?

Schéma ukazuje, jakým způsobem se výrobci (vpravo) připojují přes cloud službu Talk2M a router Ewon Flexy 205 ke vzdáleným zařízením (vlevo). Do routeru je připojeno několik zařízení po Ethernetu a USB (PLC, IP kamera, HMI panel).


Ewon komunikuje po síti LAN s programy v rámci lokální sítě (např. TIA Portal). Primárně je ale připojen do internetu přes porty 443 (HTTPS) nebo 1194 (UDP), a dál pak do cloud služby Talk2M, která zprostředkovává komunikaci mezi routerem a vzdáleným výrobcem stroje, vše přes zabezpečenou síť VPN.

Toto spojení lze blokovat, a to pomocí vestavěného digitálního vstupu (například spínačem se zámkem), takže se výrobce připojí pouze se souhlasem oprávněné osoby na straně odběratele. Druhý vstup lze využít například na kontrolu proti neoprávněnému vstupu do rozvaděče. V takovém případě Ewon odešle SMS nebo e-mail. Digitální výstup slouží pro monitoring spojení VPN. Výstup sepne např. výstražné zařízení nebo stroj zablokuje kvůli bezpečnosti obsluhy.

Na rozdíl od Ewonu COSY 131 lze model Flexy 205 využít i ke sběru dat. Standardní ethernetová zásuvka je součástí základního modulu. Pomocí rozšiřujících karet pak lze router doplnit o potřebná rozhraní pro komunikaci s různými PLC (rozhraní MPI, USB, RS232/485), doplnit vstupy a výstupy (DI/DO/AI) a vybrat si způsob připojení k internetu (3G/4G, WiFi).


Pro sběr dat je k dispozici množství PLC ovladačů, včetně protokolu OPC UA. Modul obsahuje vestavěnou paměť na 1 mil. záznamů pro případ, že by došlo ke ztrátě spojení. Po obnovení spojení se data automaticky přenesou do cloudu.

Pokud máte jednodušší zařízení, lze vytvořit vizualizaci přímo v Ewonu Flexy 205, ta je pak dostupná na webovém rozhraní Ewonu. Pro náročnější aplikace přistoupíte k datům tak, že je stáhnete do své lokální databáze a nad ní vytvoříte vlastní vizualizace, reporty apod.

Základní modul Ewon Flexy 205

Základnou routeru Flexy 205 je plastový modul s umístěním na DIN lištu, se dvěma sloty pro rozšiřující Flexy karty a čtyřmi Ethernet porty RJ45. Těmto Ethernet portům lze libovolně přiřazovat funkcionalitu LAN nebo WAN s tím, že minimálně jeden port je vždy LAN. 

Flexy 205 - Datové služby

 1. LED diody informují o provozním stavu routeru;
 2. RESET tlačítko slouží pro uvedení do továrního nastavení;
 3. slot na SD kartu;
 4. svorkovnice pro napájení a externí vstupy a výstupy;
 5. dva sloty pro rozšiřující karty Flexy;
 6. 4× Ethernet porty 10/100 Mb, LAN nebo WAN (konfigurovatelné).


Zabezpečený přenos dat

Router Ewon Flexy 205 připojíte ke službě Talk2M přes zabezpečený a šifrovaný VPN tunel, založený na technologii Open VPN. Komunikace je šifrována pomocí protokolů SSL/TLS a všichni uživatelé i Ewon routery se ověřují přes certifikáty x509 SSL. Takto bezpečné spojení využijeme např. pro vzdálený přístup na řídicí systémy nebo pro vzdálený sběr dat.security_reliability.png?sfvrsn=a7f483d6

Vestavěné PLC ovladače

Hlavní výhodou routeru Ewon Flexy 205 (oproti routeru Ewon COSY a ostatním konkurenčním routerům) jsou vestavěné komunikační ovladače pro nejznámější typy řídicích systémů a PLC, jako je SIEMENS, Rockwell, Mitsubishi, Schneider a mnoho dalších. Díky těmto ovladačům umí router Flexy 205 přečíst data z připojených řídicích systémů a následně je zobrazit ve vlastní vizualizaci, ukládat do vestavěné paměti, propojovat je, hlídat přes vestavěný alarmový systém nebo odesílat přes službu Talk2M např. do vzdáleného dispečinku. Kromě čtení umí Flexy 205 data do PLC i zapsat a tato funkce se dá v případě potřeby u každé komunikované proměnné zakázat.data-acquisition.png?sfvrsn=dff483d6_2


Seznam vestavěných komunikačních ovladačů (IO serverů)

Název IO serveru Zdroj dat
MEMInterní paměťové proměnné v routeru Flexy
EWONVestavěné vstupy/výstupy a interní systémové proměnné routeru Flexy
MODBUSModbus zařízení s rozhraním Modbus TCP a RTU
OPC UAZařízení s rozhraním OPC UA, Flexy 205 funguje jako OPC UA server i OPC UA klient
SNMPZařízení podporující protokol SNMP v1
DF1
ABLOGIX
Allen-Bradley PLC
FINSOmron PLC
S73&400
S7200
S5-511
NETMPI
SIEMENS PLC
S7-1500 a S7-1200 se konfigurují prostřednictvím IO serveru S73&400.
HITACHIHITACHI PLC
MELSEC
MITSUFX
Mitsubishi PLC
BACNETZařízení podporující komunikaci BACnet
UNITESchneider PLC (UNITELWAY)


Naprogramujte si svůj vlastní PLC ovladač

Kromě komunikace s nejznámějšími typy řídicích systémů můžete do routeru Flexy 205 dopsat i svůj vlastní komunikační ovladač, a to přes programovací jazyk JAVA. Možnost naprogramovat si vlastní komunikační ovladač pro svá PLC a zařízení vytváří z routeru Ewon Flexy 205 tu pravou IIoT Data gateway, díky které dostanete data ze všech svých strojů po celém světě např. do jednoho monitorovacího SW systému.io-java.png?sfvrsn=f7f483d6_2

Vestavěná paměť pro 1 milion záznamů

Flexy 205 disponuje vestavěnou pamětí pro uložení až 1 mil. záznamů, včetně časových značek. Do této paměti můžete ukládat data z připojených řídicích systémů, a to jak v pravidelném intervalu (min. interval ukládání je 1 sekunda) nebo při změně hodnoty. Uložená data může Flexy 205 zobrazit přes vestavěnou vizualizaci, odeslat přes cloud do centrální databáze nebo poskytnout přes FTP, HTTP či jako přílohu e-mailu.datalog.png?sfvrsn=cbf483d6_2

Alarmový systém – e-mail & SMS 

Ewon Flexy 205 disponuje sofistikovaným systémem alarmů a událostí, které je možné přiřadit např. monitorovaným hodnotám z připojených řídicích systémů. Při překročení nastavených limitních hodnot odešle Ewon e-mail, SMS zprávu, vykoná naprogramovanou akci apod.sms_email-relay.png?sfvrsn=acf783d6_2

Dashboard

Pro přehledné zobrazení on-line dat ze stroje můžete využít vestavěný WEB dashboard systém, založený na prostředí HTML5. Data z Flexy 205 zobrazíte nejen v počítači, ale také v tabletu nebo mobilním telefonu. Vizualizaci naprogramujete v bezplatném programu viewON.web-hmi.png?sfvrsn=df783d6_2

Programování BASIC skriptem nebo JAVA

Jednou z vítaných vlastností je možnost upravit si chování routeru Flexy 205 přes vestavěný programovací jazyk BASIC. Mezi časté úpravy funkcí patří např. napsání programu pro řízení jednodušších procesů na základě sbíraných dat, spuštění akcí ve stanovený čas nebo na základě spouštěče, vyměňování dat mezi připojenými PLC systémy, úprava odesílání e-mailových a SMS zpráv, odesílání nasbíraných dat přes FTP servery a mnoho dalšího.Basic Java

OPC UA aneb připraven pro Průmysl 4.0

Technologie OPC UA umožňuje uživatelům routeru Flexy 205 poskytnout data z připojených řídicích systémů (přes IO servery) do nadřazených systémů protokolem OPC UA. Navíc router Flexy 205 funguje nejen jako OPC UA server, ale také jako OPC UA klient. Jako OPC UA klient se umí připojit na OPC UA servery (např. PLC Simatic S7-1500), vyčítat (zapisovat) data z těchto systémů, hlídat je přes alarm systém, ukládat do paměti, zobrazit ve vizualizaci nebo je odeslat přes Talk2M na dispečink. OPC UA

Modularita

Průmyslový router Flexy 205 disponuje dvěma sloty pro vložení až 2 rozšiřujících karet Flexy. Na rozdíl od předchozí verze Flexy 201–203 je možné u tohoto routeru vložit Flexy karty do libovolného slotu (oba sloty podporují všechny typy karet).Modularita

Rozšiřující karty Flexy

FLB3204 (EU)

eWON Flexy 205, FOXON distributor
 • Pomocí této karty připojíte router Flexy 205 do internetu a cloud služby Talk2M přes mobilní síť 4G, LTE, 3G (HSPA/WCDMA), 2G (GPRS/EDGE).
 • Karty pro sítě AT&T a Verizon na dotaz.

 

 

 

 

 

 

FLB3202

eWON Flexy 205, FOXON distributor
 • Pomocí této karty připojíte router Flexy 205 do internetu a cloud služby Talk2M přes mobilní síť GSM, 2G, 3G a 3G+.
 • Pentaband UMTS/HSUPA modem, 7,3 Mbit/s download, 2 Mbit/s upload.

 

 

 

 

 

 

FLB3271

eWON Flexy 205, FOXON distributor
 • Pomocí této karty připojíte router Flexy 205 do internetu a cloud služby Talk2M přes WiFi síť.
 • 802.11 b,g,n WiFi klient.

 

 

 

 

 

 

 

 

FLC3701

eWON Flexy 205, FOXON distributor
 • Karta doplní router Flexy 205 o jeden MPI konektor pro připojení k PLC SIEMENS S7-300/400.
 • 1× MPI port.

 

 

 

 

 

 

FLA3301

eWON Flexy 205, FOXON distributor
 • Rozšiřující karta se dvěma sériovými porty umožní připojit k routeru Flexy 205 zařízení se sériovým portem.
 • 1× RS232/422/485, 1× RS232.

 

 

 

 

 

 

FLX3402

eWON Flexy 205, FOXON distributor
 • Rozšiřující karta vstupů a výstupů, 8× DI, 4× AI a 2× DO.
 • Pomocí této karty můžeme např. monitorovat další vstupy ze strojů, které nevyčteme z připojených PLC.

 

 

 

 

 

 

FLB3601

eWON Flexy 205, FOXON distributor
 • Rozšiřující karta se třemi USB porty umožní připojit k routeru Flexy 205 až tři zařízení přes USB port.

 

 

 

 

 Jak nastavit router Flexy 205

Po připojení počítače do LAN portu routeru spustíme webový prohlížeč a zadáme IP adresu Ewonu (u nového je jeho IP adresa 10.0.0.53). Poté budeme vyzváni k vložení uživatelského jména a hesla (u nového Ewonu je jméno a heslo adm).

Nejjednodušší je spustit Quick Launch Wizard, který nás postupně provede všemi potřebnými kroky. Projít je můžeme ale i ručně– v pravém horním rohu spustíme nastavení Wizards a zobrazí se stránka rychlé konfigurace, kde v položce Systém nastavíme jméno našeho Ewonu a jeho zabezpečení v rámci přístupu na jeho webové rozhraní. V položce Internet zvolíme typ připojení routeru v internetu. Položka VPN slouží pro zprovoznění přístupu do cloud služby Talk2M a poslední položka Gateway je určena pro nastavení sériového portu v případě, že jím je router osazen.

 

Kompletní přehled na jedné obrazovce

V záložce Summary máme kompletní přehled o připojení k internetu, IP adrese routeru, připojených rozšiřujících kartách a stavu VPN spojení.

 

Ukázka nastavení připojení k PLC 

Příklad nastavení IO serveru pro připojení k PLC Siemens SIMATIC S7-300 přes ethernetový port.

 

Ukázka konfigurace hodnot (tagů)

V záložce Value můžeme konfigurovat a sledovat tagy z připojeních PLC S7-300 a S7-1500 (s PLC S7-1500 zde komunikuje router přes OPC UA protokol). Dále vidíme hodnoty z měřiče energie Siemens SENTRON přes MODBUS protokol a vstupy a výstupy samotného routeru nebo jeho rozšiřující karty FLX3402.

 

Ukázka vestavěné WEB vizualizace routeru Ewon Flexy 205

Router Flexy 205 jsme úspěšně připojili na živá data z řídicích systémů a tato data můžeme zobrazit v aplikaci ViewON. Tato bezplatná vizualizace nám umožňuje vytvořit si jednoduché vizualizační obrazovky, přes které můžeme data číst i zapisovat. Všechny hodnoty v routeru Ewon Flexy 205 naimportujeme do programu ViewON a napojíme na předpřipravené grafické objekty a ovládací prvky. Vítaným nástrojem jsou grafy, v kterých můžeme vidět historická i aktuální data.

 

Nastavení alarmů na jednotlivé typy tagů

Alarmový systém můžeme napojit jak na dvoustavové hodnoty (boolean), tak na analogové hodnoty 0–100 %. U boolean tagů můžeme aktivaci alarmu nastavit na stav 0 nebo 1 a pro analogové tagy jsou k dispozici čtyři prahy alarmu: Spodní kritická, spodní varovná, horní varovná a horní kritická.

Ukázka nastavení alarmu u boolean tagu:
Ukázka nastavení alarmu u analogového tagu:


Porovnání s Cosy 131

Porovnání Ewon COSY 131 a Ewon FLEXY 205

Cloud Talk2M

Talk2M je cloudová služba pro sektor průmyslové automatizace. Umožňuje bezpečně se připojit ke vzdáleným zařízením Ewon a realizovat vzdálenou správu, případně sběr dat z řídicích systémů.

Díky Talk2M můžete vzdáleně programovat a řešit problémy PLC, jako byste byli přímo u zařízení. Instalace můžete sledovat prostřednictvím přístupu k rozhraní člověk-stroj (HMI), PC, k IP kameře, webovým stránkám zařízení apod. pomocí klientského softwaru eCatcher služby Talk2M.

Talk2M využívá technologii virtuálních privátních sítí (VPN) a tunelování. Talk2M přijímá spojení od uživatelů i jejich strojů tak, aby obě strany mohly realizovat výměnu dat.

Základní verze Talk2M FREE+ je zdarma, ale má omezený počet přenášených dat a umožňuje v jedné chvíli pouze jedno VPN připojení. Placená verze Talk2M PRO umožňuje připojit více uživatelů najednou, nastavovat různá uživatelská práva nebo navyšovat limit pro sběr dat podle potřeby. Podívejte se, která varianta by pro vás byla vhodná.

 

Aktuální stav Talk2M služby, plánované odstávky a historii odstávek naleznete pod níže uvedeném odkazem.

Talk2M statusFirmware

U modemů Ewon doporučujeme přejít na nejnovější verzi firmware. Aktualizace firmware může zlepšit fungování vašeho modemu. Aktualizace firmware vycházejí zpravidla kvůli implementování nových vlastností, vylepšení zabezpečení a použití, případně opravě bugů. Upgrade firmware můžeme provést několika způsoby a každý z nich je určený pro jinou situaci.

Přehled změn v jednotlivých verzích firmwaru pro Ewon Flexy 205 a Cosy 131 najdete v release notes.

Nové důležité funkce nebo opravy jsou také oznamovány prostřednictvím sekce novinek.

Upgrade na poslední verzi pomocí eBuddy

eBuddy je speciální aplikace pro ulehčení správy modemů Ewon. Upgrade pomocí eBuddy považujeme za nejlepší řešení v případě, že máte jeden nebo několik modemů, které jsou dosažitelné buď lokálně, nebo pomocí Talk2M připojení.

Je potřeba mít připojení k internetu, aby si eBuddy mohl stáhnout aktuální verzi firmware ze serverů.

Stáhnout eBuddy 

Lokální spojení

Všechny dosažitelné Ewony eBuddy zobrazuje automaticky nebo manuálně pomocí tlačítka Refresh, v jeho seznamu modemů.

Průvodce aktualizace firmware potom spustíte pomocí tlačítka Tools a Update nebo kliknutím pravým tlačítkem na příslušný Ewon modem a stisknutím Update Firmware.

Ewon_Modem_Firmware_Upgrade_FOXON
Manuál pro lokální update 

Vzdálené Talk2M spojení

V případě, že vaše Ewony nejsou dosažitelné lokálně, ale jsou připojené do služby Talk2M, můžete také používat eBuddy pro aktualizaci firmware těchto modemů.

Pro aktualizování vzdáleného modemu je potřeba se k němu připojit pomocí desktopové verze softwaru eCatcher. Průvodce aktualizace firmware potom opět spustíte pomocí tlačítka Tools a Update. Nebo kliknutím pravým tlačítkem na příslušný Ewon modem a stisknutím Update Firmware.

Ewon_Modem_Firmware_Upgrade_FOXON
Manuál pro update pomocí Talk2M 

Manuální upgrade na specifickou verzi

Modemy Ewon lze také aktualizovat manuálně, a to v různých situacích několika různými způsoby:

 • přenosem firmware na FTP server pomocí vašeho oblíbeného FTP klient software,
 • zasunutím SD karty nebo USB flash disku, který obsahuje firmware, do vašeho Ewonu,
 • použitím eBuddy, kdy je potřeba mít uloženou příslušnou verzi firmware v počítači.

Manuální upgrade považujeme za nejlepší řešení v těchto případech.

 • Potřebujete aktualizovat větší množství Ewonů na stejnou verzi -> SD karta nebo USB
 • Potřebujete aktualizovat Ewon/y se zastaralou verzí bez nutnosti aktualizovat na každou hlavní verzi (například z verze v11 přímo na v14) -> SD karta nebo USB
 • Upgrade firmware bude provádět osoba s nedostatečnými nebo žádnými zkušenostmi s modemy Ewon -> SD karta nebo USB
 • Potřebujete provést upgrade na verzi firmware, které není nejnovější (například z v14.0s0 na 14.2s0.) -> FTP připojení.

Firmware ke stažení 

Automatický upgrade pomocí skriptování

Ewon Flexy má integrované BASIC prostředí, které lze mimo jiné použít k naprogramování automatické aktualizace firmware. Skript pro automatický upgrade vám můžeme poskytnout.

Pokud nemáte aktuální firmware a zároveň máte velký rozdíl mezi aktuální verzí a nejnovější dostupnou verzí, tak vám může tento upgrade pomocí BASIC usnadnit postup aktualizace firmware vašeho Ewonu.

Chcete-li provést upgrade firmware modemu Ewon Flexy pomocí soborů firmware.edf z jedné hlavní verze na jinou hlavní verzi (například z 12.x na 14.x) je potřeba provést upgrade ve více krocích pomocí pivotních verzí firmware. BASIC skriptem můžete jednoduše tento proces zpracovat a automaticky upgradovat firmware vašeho Ewon na nejnovější dostupnou verzi.

BASIC script

Vlastnosti

Obecné vlastnosti

RoutingFunkce routing mezi rozhraními Ethernet LAN a WAN, Ethernetem a sériovým rozhraním
Ethernet na sériové rozhraní

MODBUS TCP na MODBUS RTU; XIP na UNITELWAY; EtherNet/IP™ na DF1; FINS TCP na FINS Hostlink; ISO TCP na PPI, MPI (S7) nebo PROFIBUS (S7); VCOM na ASCII.

Protokoly sběru dat

OPC UA, MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, Unitelway, DF1, PPI, MPI (S7), PROFIBUS (S7), FINS Hostlink, FINS TCP, EtherNet/IP™, ISO TCP, Mitsubishi FX, Hitachi EH, ASCII, BACnet/IP. Možno nakonfigurovat až 2500 interních proměnných.

Protokoly publikování dat

OPC UA, Modbus, MQTT, SNMP

Alarmy

Notifikace prostřednictvím e-mailu, SMS, FTP nebo SNMP trapu. 4 prahy alarmu: spodní kritická, spodní varovná, horní varovná a horní kritická + activation delay a deadband. Záznamy alarmů možno sledovat přes http a FTP rozhraní. Alarmový cyklus: ALM, RTN, ACK a END.

Logování dat

Interní databáze pro záznam dat (záznam v reálném čase a historické logování až do 1 000 000 časových značek). Přenos vyvolaných dat z databáze pomocí FTP nebo e-mailu.

Čtečka SD karet

ANO, pro snadné uvedení do provozu (upgrade firmwaru, zálohování, registrace do Talk2M).

Router

Filtrování IP adres, přesměrování IP adres, NAT, přesměrování portů, proxy, routovací tabulka, DHCP klient/server

VPN TunnellingOpen VPN buď prostřednictvím SSL UDP, nebo HTTPS
VPN zabezpečení

Relace VPN jsou šifrovány pomocí protokolu SSL/TLS. Komunikace mezi vzdáleným uživatelem a Ewonem je plně šifrována protokolem SSL/TLS, čímž je zajištěna autentičnost, integrita a důvěrnost dat. Všichni uživatelé a jednotky eWON jsou autentizováni pomocí x509 SSL certifikátů a datový průtok je šifrován pomocí silných symetrických a asymetrických algoritmů, které jsou součástí šifrovací sady protokolu SSL/TLS.

Programovatelné 

Script interpreter pro jazyk Basic, prostředí Java 2 Standard Edition

SynchronizaceVestavěné hodiny reálného času, ruční nastavení přes http nebo automatické přes NTP

Správa souborů

FTP klient a server pro konfiguraci, aktualizaci firmwaru a přenos dat

Webová stránka

Integrované webové rozhraní s průvodcem nastavením a údržbou (není potřeba žádný další software). Ověřování pomocí přihlášení/hesla, zabezpečená komunikace. Možnost nahrání vlastního webového rozhraní. Kompatibilní s webovým vizualizačním prostředím ViewON.

Uživatelská flash paměť

Až 30 MB k dispozici pro uživatelské aplikace

Údržba

SNMP a/nebo prostřednictvím FTP souborů

Teplotní rozsah 

Provozní: –25 °C až +70 °C, relativní vlhkost 10 až 95 % (nekondenzující)
Skladování: –40 °C až +70 °C, relativní vlhkost 10 až 95 % (nekondenzující)

Záruka36 měsíců

Základní modul Flexy 205

Mechanické

Uchycení na DIN lištu nebo systém upevnění na zeď šrouby
Rozměry: 133 × 122 × 55 mm (délka × hloubka × šířka)
Váha: 280 g bez rozšiřujících karet

Napájení

12–24 VDC +/-20 %, LPS
Spotřeba: v závislosti na vložené rozšiřující kartě (viz Instalační příručka na webových stránkách eWON)

Vstupy/výstupy

2× digitální vstup: 0 až 12/24 VDC; izolační pevnost 1,5 kV
1× digitální výstup: open drain (MOSFET) 200 mA; izolační pevnost 1,5 kV

Rozhraní zákl. modulu Flexy 205

4× RJ45 Ethernet 10/100 Mb. Konfigurovatelné porty LAN/WAN; port 1 vždy LAN.

Rozšiřující karty Flexy

Dva sériové porty (FLA3301)

Počet portů

1× sériový port RS232/422/485 SUBD9 male, konfigurovatelný dipswitchem, a 1× sériový port RS232 SUBD9 male, se signály RTS a CTS

Mobilní 3G+ (FLB3202)

Frekvence

Pentaband UMTS/HSPA+ modem (800/850, 900, AWS1700, 1900, 2100 MHz)
Quad band GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Konektor anténySMA konektor, female

Anténa

Není součástí dodávky

EU 4G LTE (FLB3204)

Frekvence

4G: B7 (2600), B1 (2100), B3 (1800), B8 (900), B20 (800) MHz
3G: B1 (2100), B8 (900) MHz
2G: B3 (1800), B8 (900) MHz

Konektor anténySMA konektor, female
AnténaNení součástí dodávky

WiFi (FLB3271)

WAN konektivita WiFi: 802.11 b/g/n WiFi/WLAN klient pro vzdálené připojení
Frekvence Kanály: 1 až 11 (včetně)
ZabezpečeníWPA2, WPA a WEP
Konektor antényReverzní SMA konektor, male
Anténa

Součástí dodávky; frekvence: 2,4 GHz, impedance: 50 ohm, zisk: 2,0 dB

I/O karta (FLX3402)

Počet vstupů/výstupůI/O karta s 8× DI, 2× DO, 4× AI (0–10 V, 4–20 mA)
Rozsah

AI: napěťový režim 0–10 V – rozlišení 16 bitů nebo proudový režim 4–20 mA, uživatelsky nastavitelné pomocí dipswitche. DI: 0 až 12/24 VDC, DO: 2 A / 30 V VAC/VDC

Izolační pevnost

AI: 1,5 kV proti zdroji napájení, DI: 1,5 kV vůči elektronice a zdroji napájení, DO: 1,5 kV vůči elektronice a zdroji napájení

Karta s 3 USB porty (FLB3601)

LED diody4 diody: 1 pro celkový status, 1 pro každý port
Konektor

Typ A, female

Proudový limit

Každý port má svůj vlastní proudový limit 500 mA. Celkový proudový limit pro desku je 500 mA.

Aktivace portůVšechny porty se aktivují/deaktivují společně.
Izolace

Kvůli provedení USB konektoru je limit izolace GND (zemnění) 500 V.

Ethernet WAN (FLX3101)

Ethernet port

1× RJ45 Ethernet 10/100 base Tx; izolační pevnost 1,5 kV

MPI (FLC3701)

1× MPI port SUBD9 female; 1,5 kV funkční izolační pevnost vůči zdroji napájení

Videa

1. Vzdálená správa přes průmyslové routery Ewon | FOXON

2. Stažení potřebného softwaru pro oživení routeru Ewon3. Vytvoření bezplatného účtu v cloudové službě Talk2M

4. Konfigurace programovacího adaptéru ACCON Netlink PRO Compact, připojení PLC S7-300 a S7-1500Konfigurace Ewonu pro vzdálenou správu

Konfigurace Ewonu pro vzdálenou správuTalk2M Easy Setup pro připojení Ewonu k Talk2M přes Ethernet

Další videa najdete na Ewon Youtube kanále

Talk2M Easy Setup pro připojení Ewonu k Talk2M přes WiFi 

Talk2M Easy Setup pro připojení Ewonu k Talk2M přes mobilní síť
Talk2M Easy Setup pro připojení Ewonu k Talk2M – konfigurace s použitím USB flash disku Ewon Flexy – internet wizard pro připojení po Ethernetu
Lokální připojení Ewonu pomocí funkce ezDHCP Ewon Flexy – internet wizard pro připojení po WiFi
Ewon Flexy – internet wizard pro připojení prostřednictvím mobilní sítě Ewon Flexy – internet wizard pro připojení prostřednictvím mobilní sítě a nabídky nastavení APN
Ewon Flexy – Talk2M wizard Automatická registrace Ewonu do Talk2M s použitím SD karty
Nastavení IP adresy vašeho EwonuSpráva účtu Talk2M Free+ 


Talk2M Free+ účet  úvod Jak si vytvořit účet Talk2M Free+  

Další videa najdete na Ewon Youtube kanále

Jak přidat Ewon do Talk2M Jak přidat uživatele do Talk2M
Uživatelská pole v Talk2M Talk2M Easy Setup pro připojení Ewonu k Talk2M přes WiFi
Geolokalizační funkce v eCatcher umožňující lokalizovat Ewon na mapě Talk2M Easy Setup pro připojení Ewonu k Talk2M přes mobilní síť
Platforma M2Web Talk2M Easy Setup pro připojení Ewonu k Talk2M – konfigurace s použitím USB flash disku
Automatická registrace Ewonu do Talk2M s použitím SD karty M2Web – zobrazení se seznamem vašich Ewonů
Konfigurační wizard Talk2M Easy Setup pro připojení Ewonu k Talk2M přes Ethernet M2Web – na chytrém telefonu
M2Web – geolokalizační funkce umožňující lokalizovat Ewon na mapě M2Web – uživatelské nastavení portáluVzdálené připojení 


Vzdálené připojení k PLC zadáním jeho IP adresy Vzdálené připojení k zařízením připojeným k Ewonu prostřednictvím USB portu 

Další videa najdete na Ewon Youtube kanále

Logy připojení eCatcher versus M2Web 
Připojení na základě spouštěče: probuzení a uspání EwonuZabezpečení 
 Talk2M Free+ 


Správa hesla Dvoufaktorové ověření 

Další videa najdete na Ewon Youtube kanále

Talk2M Free+ : uživatel versus administrátor Talk2M Free+ : LAN zařízení a firewall


Zabezpečení  Talk2M Pro 


Dvoufaktorové ověření Řízení přístupu
Další videa najdete na Ewon Youtube kanále
Zabezpečení  Talk2M Pro: správa hesla 

M2Web – Jednoduchý způsob, jak mít pod kontrolou stav vašich strojů, odkudkoliv a kdykoliv
Zabezpečení  zařízení Ewon 

Změna výchozího hesla Změna LAN IP adresy pomocí nástroje eBuddy 
Další videa najdete na Ewon Youtube kanále
Konfigurace pomocí SD kartyFunkce WAN Protection 

Software a dokumentace

Po prvním zapnutí Ewonu je potřeba projít průvodce startem a potom svůj Ewon nakonfigurovat podle požadavků. Pro jednodušší a rychlejší nastavení a troubleshooting Ewonu můžete využít support portál, kde najdete jak průvodce instalací, startem a konfigurací, tak například návody, FAQ a mnoho dalšího. V případě, že potřebujete zaimplementovat Ewon router TIA/STEP, můžete si stáhnout konfigurační soubor zde.

Portál technické podpory

U modemů Ewon doporučujeme přejít na nejnovější verzi firmware. Aktualizace firmware může zlepšit fungování vašeho modemu. Aktualizace firmware vycházejí zpravidla kvůli implementování nových vlastností, vylepšení zabezpečení a použití, případně opravě bugů. Upgrade firmware můžeme provést několika způsoby a každý z nich je určený pro jinou situaci. Přehled změn v jednotlivých verzích firmwaru pro Ewon Cosy 131 a Ewon Flexy 205 naleznete v release notes.

Software & Firmware

Aktuální stav Talk2M služby, plánované odstávky a historii odstávek naleznete pod níže uvedeném odkazem.

Talk2M status

Dokumentaci a veškeré dostupné manuály k Ewonům, pro ulehčení práce s Ewony, naleznete pod odkazem níže.

Dokumentace

Veškeré informace k novinkám týkajících se routerů Ewon a cloudové služby Talk2M naleznete pod odkazem níže.

Novinky

Případné problémy, které jste nenalezli v dokumentaci můžete hledat také na fórech Ewon/HMS. Pro sebevzdělávání a pochopení Ewonu můžete také využít E-learning portál.

Ewon fórum

HMS fórum

E-learning

Cybersecurity

Pro výrobce routerů Ewon a poskytovatele cloudové služby Talk2M je zabezpečení prioriou číslo jedna. Díky vyvážení bezpečnosti a zároveň jednoduchosti použití vytváří Ewon to nejlepší vzdálené řešení, které funguje skvěle jak pro uživatele, tak i pro IT manažery. Komplexní Talk2M IT cybersecurity brožuru si můžete stáhnout zde. Nejčastější otázky s ohledem na bezpečnost si můžete pročíst zde.

Schváleno IT

Díky úplné integraci bezpečnostních IT standardů není potřeba žádných nebo pouze malých IT úprav. Získáte dokonalé řešení pro správu vašich systémů a aplikací s maximální kontrolou, dostupností a zabezpečením.

Certifikace ISO 27001

Gatewaye Ewon a cloudová služba Talk2M jsou certifikovány ISO 27001. Srdcem této certifikace je neustálé zlepšování v bezpečnosti. Certifikát si můžete stáhnout zde.

Vrstvený přístup k IT bezpečnosti

I přes to, že jednoduchost použití je velmi důležitá, tak bezpečnost, integrita a reliabilta naší cloudové služby Talk2M a sítí našich zákazníků zůstává naší hlavní prioritou.

Blízké partnerství s NVISO

Abychom zajistili přizpůsobení našeho řešení neustále vyvíjejícímu bezpečnostnímu prostředí, tak velmi úzce spolupracujeme s nezávislou firmou zabývající se tématem cybersecurity. S jejich zkušenostmi v oblasti technologií, telekomunikací a finančních služeb se spoluvytvářením standardu bezpečnostního ověřování OWASP nás NVISO udržuje na té nejvyšší kvalitě bezpečnostních standardů.

Články

ewon / 5.10.2022

Záznam FOXON webináře | Jak dostat maximum ze vzdálené správy PLC + 3 příklady z praxe

Potřebujete rychle a jednoduše zavést vzdálenou správu PLC? Vysílali jsme o ní webinář. Jestli jste ho nestihli, tady najdete v...
ewon / 26.7.2022

Chcete digitalizovat? Využijte dotace

Uvažujete o digitalizaci některých procesů, např. sběru dat ze strojů nebo reportingu v Power BI? Teď vám může náklady snížit d...
ewon / 1.4.2022

Programátoři ze zahraničí už do Škodovky jezdit nemusí

Mají bezpečný vzdálený přístup na PLC přes cloud, a to takový, který spolehlivě funguje právě ve výrobě. Přečtěte si případov...
ewon / 30.3.2022

„Rád pomáhám lidem, kterým na jejich firmě záleží,“ říká Jaromír Peterka a nabízí bezplatné konzultace

Jaromír Peterka pořádal v minulých letech po celé republice workshopy o fungování průmyslových sítí a sběru dat v průmyslu. Oso...
ewon / 19.1.2022

Vyzkoušeli vzdálenou správu PLC, teď už nechtějí jinak

Firma Norgren má dodavatele svých linek a výrobních programů nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Při zavádění nových...
ewon / 16.12.2021

Cybersecurity a vzdálená správa – přístup na PLC přes internet bezpečně

Digitalizace procesů, data v cloudu nebo přístupy na dálku přes internet jsou dnes novým standardem. Stále ale přetrvávají, a p...

Související produkty

Prohlédnuté produkty

 • II. generace průmyslového routeru pro vzdálené připojení, sběr, archivaci a...

  Obj. kód:

  Flexy20500_00MA

  18 876 Kč (bez DPH)
  Detail
Rychlý dotaz
close