Jaký switch zvolit pro sítě PROFINET?

Za PROFINET switche považujeme manažovatelné průmyslové switche, ke kterým výrobce dodá GSD soubor. Díky souboru GSD můžete vložit switch do HW konfigurace PLC a spravovat switche přes PLC program. Pokud nepotřebujete vložit switch do projektu PLC, pak volte switche průmyslové manažovatelné, které podporují protokol LLDP a SNMP. Díky těmto dvěma protokolům lze v diagnostických nástrojích vygenerovat topologii sítě PROFINET, vidět poškozené pakety na jednotlivých portech switchů, časy jak dlouho daný port běží, datový tok na jednotlivých portech a mnoho dalších užitečných informací.

Manažovatelné switche odbavují pakety mnohem rychleji a lépe. Umožňují provádění kvalitnější diagnostiky sítě PROFINET, snadněji dohledáte chyby a tím minimalizujete neplánované prostoje a náklady v případě výpadku komunikace. Používání nemanažovatelných switchů v sítích PROFINET nedoporučujeme. 

Posledním argumentem pro použití PROFINET manažovatelných switchů je specifikace protokolu PROFINET, v které se uvádí, že v sítích PROFINET mají být instalovány zařízení třídy B (B Class) a v našem případě se jedná práve o manažovatelné Ethernet switche. Třída B totiž požaduje, aby zařízení měla interní diagnostiku, uměla detekovat a identifikovat připojená PROFINET zařízení na svých portech (takto se tvoří topologie sítě) a poskytovala o sobě diagnostické a konfigurační informace přes protokol SNMP. Ani jeden z těchto požadavků nemanažovatelný switch nesplňuje. Pravda je, že síť PROFINET patrně bude na těchto nemanažovatelných zařízeních fungovat, ale jakmile začnou být se sítí problémy nebo budete chtít nastavit větší bezpečnost apod, tak tyto switche budou muset být nahrazeny manažovatelnými. Z těchto důvodů nedoporučujeme používat nemanažovatelné switche v sítích PROFINET.

Pozor ještě na jeden častý omyl a to sice, že označení "průmyslový Ethernet switch" ještě neznamená, že se jedná o switch manažovatelný. 

Pro spolehlivý chod sítí PROFINET doporučujeme switche firmy SIEMENS řady SCALANCE X-200 a vyšší.